APN krediti

APN krediti

  • Bez troškova procjene nekretnine
  • Visina subvencije rate kredita od 31% do 50% ovisno o mjestu stanovanja
  • Fiksna kamata za cijelo vrijeme trajanja subvencije
  • Kamata već od 2.09%  za prvih 5 godina
  • Bez naknade za obradu
  • Bez naknade za prijevremenu otplatu
  • Do 30 godina rok otplate

Subvencionirani stambeni krediti

Subvencionirani stambeni krediti u eurima  su krediti namijenjeni za kupnju, izgradnju ili dovršenje izgradnje nekretnine. Državna agencija u prvih 5 godina sudjeluje u sufinanciranju rata kredita od 31% do 51% iznosa same rate. Što se može dodatno produžiti ovisno o broju djece.

To su krediti kojima je jedan od instrumenata osiguranja hipoteka nekretnine.

Zanima vas ovaj kreditni model?

Naručite poziv.