Brzi krediti

Kreditni model

 • Iznos: 10.000 €
 • Rok otplate: 7 godina
 • Mjesečni anuitet: 150,44 €
 • Kamata: 6,90%
 • EKS: 7,40%
 • UKUPNO za otplatu: 12.748,54 €
 • samo uz ovjeru poslodavca  (ukoliko se procjeni potrebnim Banka može tražiti dodatnu dokumentaciju, te dodatni instrument osiguranja)
 • odobrenje u 1 danu
 • 1.000 € do 10.000 €
 • rok otplate do max 7 godina
 • fiksna kamata cijeli period otplate
 • uz status klijenta 6,90% , EKS 7,40%
 • bez statusa klijenta 7,50% , EKS 7,76%

Zanima vas ovaj kreditni model?

Naručite poziv.