Gotovinski kredit u eurima

Kreditni model

  • Iznos kredita: 25.000 €
  • Rok otplate: 120 mj.
  • Mjesečni anuitet: 276,30 €
  • Kamata: fiksna 5,90%
  • EKS: 6,08%
  • UKUPNO za otplatu: 33.156,00 €
  • Gotovinski krediti u eurima sa fiksnom kamatnom stopom od 4,99% do 6,40%, EKS 5,40% do 7,17%
  • Rok otplate do 10 godina
  • 1000 do 40.000€ iznosi
  • isplata na tekući račun korisnika kredita, a otplata u jednakim mjesečnim anuitetima s tekućeg računa  korisnika kredita. prijenos primanja u roku 3mj od realizacije kredita radi ostvarivanja povoljnije kamate

Zanima vas ovaj kreditni model?

Naručite poziv.