Gotovinski kredit u eurima

Kreditni model

 • Iznos kredita: 25.000 €
 • Rok otplate: 120 mj.
 • Mjesečni anuitet: 276,30 €
 • Kamata: fiksna 5,90%
 • EKS: 6,08%
 • UKUPNO za otplatu: 33.156,00 €
 • Gotovinski krediti u eurima sa fiksnom kamatnom stopom od 4,99% do 6,40%, EKS 5,40% do 7,17%
 • Rok otplate do 10 godina
 • 1000 do 40.000€ iznosi
 • isplata na tekući račun korisnika kredita, a otplata u jednakim mjesečnim anuitetima s tekućeg računa  korisnika kredita. prijenos primanja u roku 3mj od realizacije kredita radi ostvarivanja povoljnije kamate

Suradnja sa sljedećim bankama

 • Addiko
 • PBZ
 • Agram

Zanima vas ovaj kreditni model?

Naručite poziv.