Trebate kredit – Mi imamo rješenje!

Za Vas preuzimamo svu brigu oko pronalaska kredita s najboljim uvjetima na tržištu BEZ ČEKANJA u redu.

Nazovite  01 444 00 48

ILI

ISPUNITE KREDITNI UPITNIK

KREDITNI MODEL 1:

GOTOVINSKI NENAMJENSKI KREDIT

✔ Iznos kredita: 300.000 kn ✔ Rok otplate: 120 mj. ✔ Otplata u jednakim mj. anuitetima 3291,58 kn  ✔ Kamata: promjenjiva 5,74% ✔ EKS: 5,89% ✔ Bez naknade za obradu ✔ Ukupni iznos za otplatu 394.989,63 kn

KREDITNI MODEL 2:

GOTOVINSKI NENAMJENSKI KREDIT

✔ Iznos kredita: 300.000 kn ✔ Rok otplate: 120 mj. ✔ Otplata u jednakim mj. anuitetima 3433,98 kn  ✔ Kamata: fiksna 6,68% ✔ EKS: 6,89% ✔ Bez naknade za obradu ✔ Ukupni iznos za otplatu 412.077,46 kn

 
Pogledajte opće informacije
 
 
* Banka nudi povoljne kamatne stope, jednake za kune i eure, te brojne dodatne pogodnosti
* Klijenti sami odabiru, valutu, datum, način otplate (jednaki anuiteti, rate ili poseban plan otplate) te vrstu kamatne stope (fiksna ili promjenjiva)

 

Zanima vas ovaj kreditni model?

 


Prednosti nenamjenskih kredita u kunama:

 • posebna ponuda – bez naknade za obradu zahtjeva 
 • izbor između fiksne ili promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do 300.000 HRK
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • izbor načina i datuma otplate kredita
 • mogućnost odgode otplate kredita do 3 mjeseca
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita (za kredite uz otplatu u anuitetima ili ratama

Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja te koje u trenutku dospijeća kredita neće biti starije od 75 godina

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Iznos kredita

 • od 15.000 do 300.000 HRK

Rok otplate 

 • od 3 do 10 godina

Način korištenja kredita 

 • gotovinskom isplatom na tekući račun u kunama korisnika kredita otvorenog u Banci ili drugoj banci ili na račun druge banke za otplatu postojećih kredita.

Otplata kredita 

 • mogućnost otplate kredita u: jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta ili uz “poseban obrok”
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.

Obvezni instrumenti osiguranja

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

Za kredite veće od 120.000 HRK potrebno je dodatno osiguranje kredita:

 • jedan kreditno sposoban solidarni jamac ili zalog na polici životnog osiguranja korisnika kredita s otkupnom vrijednosti u visini 10% od iznosa kredita, uz vinkulaciju police osiguranja u korist Banke.

Naše usluge posredovanja su BESPLATNE

Kredit nikako ne bi trebao biti uteg, već pomoć pri realizaciji Vaših želja i ciljeva. I zato, uz naše stručnjake savjetovanja možete jednostavno pronaći najbolje i najjeftinije rješenje.