Krediti za umirovljenike

Kreditni model

 • Iznos: max 8.000  €
 • Rok otplate: 84 mj.
 • Mjesečni anuitet: 114,96  €
 • Kamata: fiksna 5,50%
 • EKS: 5,87%
 • Ukupno za otplatu: 9.656,64  €
 • umirovljenik u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta može imati maksimalno 78 godina
 • fiksna kamatna stopa cijeli period otplate
 • obavezan status klijenta
 • bez naknade za obradu kredita
 • obvezni instrumenti osiguranja su bjanko zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (banka zadržava pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatne instrumente osiguranja)

Zanima vas ovaj kreditni model?

Naručite poziv.