Krediti za umirovljenike

Kreditni model

 • Iznos: max 60.000 kn
 • Rok otplate: max do 7 godina
 • Mjesečni anuitet: 867,91kn
 • Kamata: fiksna 5,7%
 • EKS: 6%
 • Ukupno za otplatu: 73.240,42kn
 • umirovljenik u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta može imati maksimalno 78 godina
 • za primatelje mirovine iznad 1500kn
 • fiksna kamatna stopa cijeli period otplate
 • obavezan status klijenta
 • bez naknade za obradu kredita
 • obvezni instrumenti osiguranja su bjanko zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (banka zadržava pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatne instrumente osiguranja)

Zanima vas ovaj kreditni model?

Naručite poziv.