Trebate kredit – Mi imamo rješenje!

Za Vas preuzimamo svu brigu oko pronalaska kredita s najboljim uvjetima na tržištu BEZ ČEKANJA u redu.

Nazovite  01 444 00 48

ILI

ISPUNITE KREDITNI UPITNIK

KREDITNI MODEL 4:

NOVO! NENAMJENSKI KREDIT

✔ Iznos: 15.000 € ✔ Rok otplate: 10 god. ✔  Kamata: 4,9% ✔ EKS: 5,12%  ✔ UKUPNO za otplatu: 19.004 €
Dodatne pogodnostibez troškova obrade kredita – bez troškova javnog bilježnika – bez naknade za prijevremenu konačnu otplatu kredita

Zanima vas ovaj kreditni model?


Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u Banci i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja. Kamatna stopa se uvećava za 0,5 p.p. u slučaju prestanka priliva mjesečnih primanja na tekući račun

EKS je računat za iznos kredita od 100.000,00 HRK/15.000 EUR na 10 godina uz depozit u visini od 10% kredita i trošak vođenja tekućeg računa u iznosu od 10,00 HRK mjesečno

 Korisnik kredita mora biti državljanin RH, koji je kreditno sposoban i u mogućnosti otplaćivati kredit

 Minimalna dob podnositelja zahtjeva je 18 godina
 Kredit mora biti otplaćen do 75 godine života svih sudionika u kreditu
  netto osobni dohodak: minimalno 2.500 kuna
 tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca (Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža)
Od 7.500 do 225.000 HRK Od 1.000 do 30.000 EUR, kunska protuvrijednost po srednjem tečaju HNB za devize.
Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni iznos je 38.000 KN / 5.000 EUR

Krediti se isplaćuju u kunama, a krediti s valutnom klauzulom u EUR se isplaćuju u kunama po važećem srednjem tečaju HNB za EUR za devize na dan isplate kredita.

Imate mogućnost prijevremene otplate dijela ili cijelog iznosa kredita.
Korisnik kredita ima pravo u svakom trenutku prijevremeno ispuniti, djelomično ili u cijelosti, svoje obveze iz ovog Kredita. Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) može se izvršiti samo uz pisani zahtjev Korisnika kredita, a prema uvjetima koji su važeći u trenutku prijevremene otplate.
Naknada za prijevremenu djelomičnu ili konačnu otplatu kredita se ne naplaćuje, osim ako se djelomična ili konačna otplata vrši za vrijeme trajanja fiksne kamatne stope ( tada se naknada naplaćuje)
• Obzirom da je valuta plaćanja HRK, a kredit je vezan uz valutnu klauzulu u EUR, vrijednost nedospjele glavnice (dugovanja), a posljedično i iznos anuiteta vezani su na srednji tečaj EUR/HRK na dan dospijeća anuiteta, stoga je prisutan i rizik promjene iznosa dugovanja (anuiteta) obzirom na promjenu tečaja. Dakle iznos dugovanja (anuiteta) i može imati veću ili manju vrijednost u odnosu na dan isplate kredita. Ukoliko tečaj EUR/HRK raste, iznos dugovanja (anuiteta) izraženog u kunama se povećava, a ukoliko tečaj EUR/HRK pada iznos dugovanja (anuiteta) izraženog u kunama se smanjuje.
• Ugovaranjem valutne klauzule sve ugovorne strane preuzimaju valutni rizik s obzirom da njihovo ugovaranje utječe na njihov financijski položaj jer se kunska protuvrijednost anuiteta, rate ili mjesečnog obroka po kreditu mijenja u ovisnosti o kretanju tečaja valute u kojoj je ugovorena valutna klauzula
• Slijedom svega navedenog, potrebno je voditi računa prilikom utvrđivanja samog iznosa kredita koji se ugovara s valutnom klauzulom budući da će se uslijed rasta tečaja EUR-a u odnosu na HRK vaša mjesečna obveza po kreditu uz valutnu klauzulu u EUR povećati dok će se u slučaju pada tečaja EUR-a u odnosu na HRK mjesečna obveza po kreditu uz valutnu klauzulu u EUR smanjiti. Takve promjene tečaja mogu imati utjecaja na vašu mogućnost redovitog podmirivanja ugovornih obveza

Naše usluge posredovanja su BESPLATNE

Kredit nikako ne bi trebao biti uteg, već pomoć pri realizaciji Vaših želja i ciljeva. I zato, uz naše stručnjake savjetovanja možete jednostavno pronaći najbolje i najjeftinije rješenje.