Stambeni krediti

pripadaju grupi namjenskih kredita gdje se novac uplaćuje namjenski na račun prodavatelja.

Stambeni krediti namijenjeni su potrošačima (fizičkim osobama) koji žele, kupiti, izgraditi, dograditi, nadograditi, rekonstruirati, dovršiti, adaptirati stambenu nekretninu ili kupiti građevinsko zemljište za gradnju ili s izgrađenom stambenom nekretninom ili privremeno otplatiti (REFINANCIRATI) postojeći kredit stambene namjene.

Za stambene i hipotekarne kredite treba napraviti projenu nekretnine na osnovu koje se može odrediti prava vrijednost nekretnine i procijeniti da li je banci prihvatljiva za kreditiranje klijenta. Cijena procjene nekretnine ovisi o lokaciji, vrsti i kompleksnosti nekretnine i kreće se od 1000,00 kn do 3000,00 kn.

Dokumentacija koju je potrebno skupiti je daleko veća od one koja je potrebna za nenamjenske kredite. Osim Ovjere poslodavca, platnih lista i ispunjenih bančinih dokumenata potrebno je još dostaviti izvadak iz zemljišnih knjiga,procjenu nekretnine, policu osiguranja nekretnine vinkulirane u korist banke, te policu osiguranja života ili policu osiguranja od nesretnog slučaja u 100%-tnom pokriću kredita.

Kako su to krediti osigurani i hipotekom nekretnine znatno je manji rizik plasiranja istih te banke odobravaju najmanje kamate i najduži rok povrata kredita. Nominalne kamate stambenih kredita se kreću od 2,89% – 4,80% a efektivne kamate od 3,00% 5,90%.

Nazovite nas na 01 444 00 48

Posjedujemo službeno HNB ovlaštenje za stambene kredite za PBZ, OTP i Sberbank.

https://www.hnb.hr/documents/20182/2376185/h-registar-kreditnih-posrednika-sa-sjedistem-uRH.xlsx/

 

Kredit nikako ne bi trebao biti uteg, već pomoć pri realizaciji Vaših želja i ciljeva.

  • Traje do 5 minuta

  • Vaši podaci su 100% zaštićeni

  • Zovemo Vas u roku 24 sata

Ili želite da